line@


ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเข้าใช้กับรหัสผ่านที่ผู้ใช้ได้สมัครไว้ แล้วกดล็อคอิน

- ลงชื่อเข้าใช้กับรหัสผ่านที่ผู้ใช้ได้สมัครไว้ แล้วกดล็อคอิน

ขั้นตอนที่ 2 จะมีไอคอนบัญชีขึ้นมาให้ผู้ใช้คลิกที่ตัวไอคอนบัญชี

- จะมีไอคอนบัญชีขึ้นมาให้ผู้ใช้คลิกที่ตัวไอคอนบัญชี จากนั้นจะมีบัญชีแสดงขึ้นมา ผู้ใช้สามารรถคัดลอกเลขบัญชีเพื่อนำไปวางหน้าการโอนของธนาคารได้เลย

- เข้าหน้าแอพพลิเคชั่นธนาคาร บัญชีผู้ใช้ที่ต้องใช้โอนต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น จากนั้นให้ผู้ใช้กดเข้าไปที่เมนูตรงกลางของแอพพลิเคชั่น

ขั้นตอนที่ 3 เข้าหน้าแอพพลิเคชั่นธนาคาร บัญชีผู้ใช้ที่ต้องใช้โอนต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

- เข้าหน้าแอพพลิเคชั่นธนาคาร บัญชีผู้ใช้ที่ต้องใช้โอนต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น จากนั้นให้ผู้ใช้กดเข้าไปที่เมนูตรงกลางของแอพพลิเคชั่น

- เเมื่อเข้าตัวเลือกในแอพพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกตัวเลือกโอนเงิน

เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้กดค้างที่ช่องเลขบัญชี กดวางตัวเลขที่ได้คัดลอกมาก่อนหน้า และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเครดิตเข้าไป

ขั้นตอนที่ 4 ใส่เลขบัญชี และยอกเงินเรียบร้อยแล้ว

- เมื่อใส่เลขบัญชี และยอกเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้กด ตรวจสอบข้อมูล

- ตรวจเช็คชื่อบัญชี และจำนวนเงินให้ถูกต้อง จากนั้นกดยืนยัน

หลังจากการดอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้เข้าไปตรวจสอบเครดิตหน้าบัญชีของ IMIWINR ได้เลย